SV

/

Säkrar access till hela världen

Säkrar Sveriges näringslivs access till hela världen 

DJUPARE FARLED I GÖTEBORGS HAMN

©SKANDIAPORTEN 2020

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men fartygen blir allt större och redan idag hindrar farledens djup de stora fartygen från att anlöpa Göteborg fullastade. För att säkra framtidens handel behöver hamnen anpassas för modern sjöfart. Projektet är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB. Ansvarig för denna webbsida är Göteborgs Hamn AB. 

≥20' containrar 17,3 m *

15’–20’ containrar 16,0 m *

10’–15’ containrar 15,4 m *

3’–5’ containrar 12,6 m *

3’–5’ containrar 12,6 m *

2'–3' containrar 11,5 m *

Här får du en bild av vilket djup olika lastvolymer kräver. Idag är maxdjupet i Göteborgs hamn 13,5 meter. Med andra ord finns det ett stort behov av att göra farleden djupare.

*Räknat i TEU, alltså 20-fotscontainrar.

Beräknat djupgående vid full last 

Då händer det

Eftersom dagens förutsättningar hindrar fartyg att komma till Sverige behöver det här ske så fort som möjligt. Det gemensamma arbetet inleddes 2019. Göteborgs Hamn AB planerar byggstart av kajförstärkning under första kvartalet 2024 och Sjöfartsverket planerar att påbörja muddringsarbeten hösten 2026. Hela projektet planeras vara klart kring årsskiftet 2027/2028.

Projektet i praktiken

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och muddringsbehovet är mellan 9 och 11 miljoner kubikmeter. Det ska öka maxdjupet från dagens 13,5 till 16,5-17,5 meter. Utöver fördjupningen behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Större fartyg kräver djupare hamn

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden. Det projektet heter Skandiaporten och drivs av Sjöfartsverket tillsammans med Göteborgs hamn. Sjöfartsverkets ansvarar för åtgärder i farleden och Göteborgs Hamn AB för åtgärder i Skandiahamnen.

≥20' containrar 17,3 m *

15’–20’ containrar 16,0 m *

10’–15’ containrar 15,4 m *

3’–5’ containrar 12,6 m *

3’–5’ containrar 12,6 m *

2'–3' containrar 11,5 m *

Här får du en bild av vilket djup olika lastvolymer kräver. Idag är maxdjupet i Göteborgs hamn 13,5 meter. Med andra ord finns det ett stort behov av att göra farleden djupare.

*Räknat i TEU, alltså 20-fotscontainrar.

Beräknat djupgående vid full last 

Då händer det

Eftersom dagens förutsättningar hindrar fartyg att komma till Sverige behöver det här ske så fort som möjligt. Det gemensamma arbetet inleddes 2019. Göteborgs Hamn AB planerar byggstart av kajförstärkning under första kvartalet 2024 och Sjöfartsverket planerar att påbörja muddringsarbeten hösten 2026. Hela projektet planeras vara klart kring årsskiftet 2027/2028.

Projektet i praktiken

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och muddringsbehovet är mellan 9 och 11 miljoner kubikmeter. Det ska öka maxdjupet från dagens 13,5 till 16,5-17,5 meter. Utöver fördjupningen behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Större fartyg kräver djupare hamn

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden. Det projektet heter Skandiaporten och drivs av Sjöfartsverket tillsammans med Göteborgs hamn. Sjöfartsverkets ansvarar för åtgärder i farleden och Göteborgs Hamn AB för åtgärder i Skandiahamnen.

DJUPARE FARLED I GÖTEBORGS HAMN

Säkrar Sveriges näringslivs access till hela världen 

©SKANDIAPORTEN 2020

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men fartygen blir allt större och redan idag hindrar farledens djup de stora fartygen från att anlöpa Göteborg fullastade. För att säkra framtidens handel behöver hamnen anpassas för modern sjöfart. Projektet är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs Hamn AB. Ansvarig för denna webbsida är Göteborgs Hamn AB. 

Cookie consent

You have accepted the cookie consent, like a pro!