Denna webbplats använder cookies

Vi använder funktionella och analytiska cookies för att förbättra vår webbplats. Dessutom placerar tredjeparter spårningskakor för att visa personliga annonser på sociala medier. Genom att klicka på accept accepterar du att dessa cookies placeras.

Föreställ dig att alla involverade i ett fartygsanlöp är på rätt plats vid rätt tid. Det är Digital Port Call. Du får effektiva, säkrare anlöp och transporter med minskad klimatpåverkan.

DIGITAL PORT CALL

Med Digital Port Call får alla viktiga aktörer i anlöpskedjan, så som terminaloperatörer, lotsar och bogserbåtar, en gemensam och aktuell lägesbild. Oförutsedda händelser kan hanteras snabbt och effektivt tack vare att man fått rätt information vid rätt tidpunkt.

Nu digitaliserar vi anlöpet

Vi vill förena teknik och miljöansvar för framtidens transport

Digitalisering är ett viktigt verktyg i vår strävan att transformera transportlogistiken till att minska belastningen på klimatet samt öka effektiviteten. Vi är drivande i att använda vår innovationskraft för att bygga framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. Här samverkar människor, teknologi och information för att skapa en modern och säker hamnmiljö, med strikt fokus på kvalitet och hållbarhet.

Upptäck mer om våra digitaliseringsinitiativ och hur de bidrar till en framtidssäker och smartare hamnverksamhet. Klicka på knappen nedan för att läsa vidare.

JUST-IN-TIME

Fartyg ska kunna anlöpa Göteborgs Hamn vid den tidpunkt där alla nödvändiga resurser finns på plats samt terminalerna är redo att ta emot fartyget.

Sömlöst från start till mål

Alla kontakter samlade i en tjänst

EFTER IMPLEMENTERING

FÖRE IMPLEMENTERING

Att få ett fartyg att anlöpa en hamn, från det att det närmar sig från öppet hav till det att det lastas och återigen ger sig ut till havs, är en komplicerad process. Det krävs en hel del kommunikation och samordning.

Föreställ dig ett pussel med över 20 olika bitar som alla behöver falla på plats. Tidigare innebar det här mycket telefonsamtal, bläddrande i tjocka pärmar och sökningar på olika webbsidor, vilket även innebär en viss risk för missförstånd.

Med Digital Port Call, förenklar vi hela processen genom att lägga alla nödvändiga kontakter och information på ett och samma ställe. Detta gör det mycket enklare och snabbare för alla inblandade att fatta beslut och samordna fartygets anlöp.

Med Digital Port Call går vi från att jaga information på flera olika håll till att ha allt vi behöver direkt till hands

Effektiv

godshanteringen

Minskad

bränsleförbrukning

Proaktiv

planering

När alla parter delar samma lägesbild under anlöp, hanteras lastning och lossning smidigare och snabbare, vilket minskar tiden under anlöp och påskyndar godsets resa till slutkund.

Genom att använda sig av Just-In-Time kan fartyget anpassa hastigheten till när terminalen är redo, vilket minskar både bränsleförbrukningen och klimatpåverkan.

Ändringar hos nyckelaktörernas planering blir synliga i plattformen, vilket möjliggör bättre förberedelser för alla involverade parter – från kapten och lots till kranförare.

Digital Port Call effektiviserar anlöpet

Upplev ett smidigare, snabbare och mer effektivt anlöp
med Digital Port Call.

Logistiken kan bli mindre komplex. Med tillgång till kritisk
information i realtid vid dina fingertoppar blir varje beslut
säkrare och mer informerat.

"Med Digital Port Call får alla viktiga aktörer i
anlöpskedjan, så som terminaloperatörer, lotsar
och bogserbåtar, en gemensam och aktuell lägesbild. Oförutsedda händelser kan hanteras snabbt och effektivt
tack vare att man fått rätt information vid rätt tidpunkt."

Vid kajen blir effektiviteten tydlig. Förberedelserna är klara innan
fartyget ens anländer. Varje teammedlem, från lotsen till kranföraren, är synkroniserade, redo att hantera ditt anlöp. Det betyder mindre stillestånd och väntetid, lägre bränsleförbrukning, kortare tid vid kaj och snabbare transport av godset till slutdestinationen.

KONTAKT

GÖTEBORGS HAMN AB - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Om du är intresserad av att testa Digital Port Call eller har ytterligare frågor eller funderingar gällande får du gärna kontakta oss. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Är du intresserad av att testa Digital Port Call?

Föreställ dig att alla involverade i ett fartygsanlöp är på rätt plats vid rätt tid. Det är Digital Port Call. Du får effektiva, säkrare anlöp och transporter med minskad klimatpåverkan.

DIGITAL PORT CALL

JUST-IN-TIME

Fartyg ska kunna anlöpa Göteborgs Hamn vid den tidpunkt där alla nödvändiga resurser finns på plats samt terminalerna är redo att ta emot fartyget.

Sömlöst från start till mål

Digitalisering är ett viktigt verktyg i vår strävan att transformera transportlogistiken till att minska belastningen på klimatet samt öka effektiviteten. Vi är drivande i att använda vår innovationskraft för att bygga framtidens intelligenta och globalt integrerade hamn. Här samverkar människor, teknologi och information för att skapa en modern och säker hamnmiljö, med strikt fokus på kvalitet och hållbarhet.

Upptäck mer om våra digitaliseringsinitiativ och hur de bidrar till en framtidssäker och smartare hamnverksamhet. Klicka på knappen nedan för att läsa vidare.

Vi vill förena teknik och miljöansvar för framtidens transport

EFTER IMPLEMENTERING

FÖRE IMPLEMENTERING

Att få ett fartyg att anlöpa en hamn, från det att det närmar sig från öppet hav till det att det lastas och återigen ger sig ut till havs, är en komplicerad process. Det krävs en hel del kommunikation och samordning.

Föreställ dig ett pussel med över 20 olika bitar som alla behöver falla på plats. Tidigare innebar det här mycket telefonsamtal, bläddrande i tjocka pärmar och sökningar på olika webbsidor, vilket även innebär en viss risk för missförstånd.

Med Digital Port Call, förenklar vi hela processen genom att lägga alla nödvändiga kontakter och information på ett och samma ställe. Detta gör det mycket enklare och snabbare för alla inblandade att fatta beslut och samordna fartygets anlöp.

Med Digital Port Call går vi från att jaga information på flera olika håll till att ha allt vi behöver direkt till hands

Alla kontakter samlade i en tjänst

Upplev ett smidigare, snabbare och mer effektivt anlöp med Digital Port Call.

Logistiken kan bli mindre komplex. Med tillgång till kritisk information i realtid vid dina fingertoppar blir varje beslut säkrare och mer informerat.

"Med Digital Port Call får alla viktiga aktörer i anlöpskedjan, så som terminaloperatörer, lotsar och bogserbåtar, en gemensam och aktuell lägesbild. Oförutsedda händelser kan hanteras snabbt och effektivt tack vare att man fått rätt information vid rätt tidpunkt."

Vid kajen blir effektiviteten tydlig. Förberedelserna är klara innan fartyget ens anländer. Varje teammedlem, från lotsen till kranföraren, är synkroniserade, redo att hantera ditt anlöp. Det betyder mindre stillestånd och väntetid, lägre bränsleförbrukning, kortare tid vid kaj och snabbare transport av godset till slutdestinationen.

Digital Port Call effektiviserar anlöpet

När alla parter delar samma lägesbild under anlöp, hanteras lastning och lossning smidigare och snabbare, vilket minskar tiden under anlöp och påskyndar godsets resa till slutkund.

Genom att använda sig av Just-In-Time kan fartyget anpassa hastigheten till när terminalen är redo, vilket minskar både bränsleförbrukningen och klimatpåverkan.

Minskad

bränsleförbrukning

Ändringar hos nyckelaktörernas planering blir synliga i plattformen, vilket möjliggör bättre förberedelser för alla involverade parter – från kapten och lots till kranförare.

Proaktiv planering

Effektiv

godshanteringen

Med Digital Port Call får alla viktiga aktörer i anlöpskedjan, så som terminaloperatörer, lotsar och bogserbåtar, en gemensam och aktuell lägesbild. Oförutsedda händelser kan hanteras snabbt och effektivt tack vare att man fått rätt information vid rätt tidpunkt.

Nu digitaliserar vi anlöpet

Om du är intresserad av att testa Digital Port Call eller har ytterligare frågor eller funderingar gällande får du gärna kontakta oss. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Är du intresserad av att testa Digital Port Call?

GÖTEBORGS HAMN AB - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Digitala publikationer

Ta del av information från Göteborgs Hamn via våra digitala, interaktiva publikationer.
Fullskärm