Denna webbplats använder cookies

Vi använder funktionella och analytiska cookies för att förbättra vår webbplats. Dessutom placerar tredjeparter spårningskakor för att visa personliga annonser på sociala medier. Genom att klicka på accept accepterar du att dessa cookies placeras.

FÖR GÖTEBORGS HAMN AB

”Uppförandekoden är en viktig del av vårt dagliga
arbete och visar de värderingar vi står för.”

Uppförandekod

EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Genom uppförandekoden agerar vi tillsammans för att bolaget, hela hamnen och planeten ska må bra. Detta utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling. I kommande avsnitt lyfts målen som är särskilt relevanta för de områden som presenteras

Hur vi agerar gentemot varandra och vår omvärld har stor betydelse för hur väl vi kan leva upp till bolagets värderingar: samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet. Denna uppförandekod presenterar vilka förväntningar som finns på varje medarbetares agerande.

Kopplat till de områden som presenteras i kommande avsnitt finns olika riktlinjer och rutiner, där detaljerna beskrivs. Tillsammans med uppförandekoden är dessa dokument styrande och obligatoriskt för varje medarbetare.

FRÅGA DIG SJÄLV I DITT DAGLIGA ARBETE:

 • Är det beslut/den åtgärd jag är på väg att vidta eller ej vidta i enlighet med våra grundvärderingar och etiska regler?

 • Har jag förstått risken med, och eventuella konsekvenser av, mitt handlande?

 • Har jag, vid behov, sökt råd så att jag kan ta ett väl underbyggt beslut?

 • Föregår jag med gott exempel?

 • Har jag övervägt om Göteborgs Hamn AB påverkas?

 • Hur skulle det kännas om den åtgärd/handling som jag vidtar idag hamnar i media i morgon?

Vår verksamhet berör många olika intressenter, såsom ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, media, statliga verk och myndigheter, politiker, allmänheten och övriga samarbetspartners i hamnklustret.   

För att lyckas med vår huvuduppgift – att vara garanten för näringslivets access till hela världen och uppnå vår vision; att vara världens mest konkurrenskraftiga hamn – krävs det att Göteborgs Hamn AB bibehåller en hög grad av trovärdighet och tillit samt att vi är pålitliga och ansvarstagande i kontakten med våra olika intressenter.

Syftet med den här uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att:

– tydliggöra vilka etiska riktlinjer som Göteborgs Hamn AB står för
– ge vägledning i viktiga frågeställningar
– tala om vad som är tillåtet och önskvärt handlande samt slå vakt om våra värderingar (SHIP).

Aktuell lagstiftning och Göteborgs Stads styrning utgör miniminivån och skulle något i uppförandekoden
stå i konflikt med dessa regelverk går de före koden.

Uppförandekoden gäller alla som arbetar inom eller för Göteborgs Hamn AB; styrelse, företagsledning,
anställda, inhousekonsulter och inhyrd personal. Den skall även delas för kännedom i hela hamnens verksamhet, det vill säga den operativa verksamheten som hanteras av andra företag än hamnbolaget.

För att vi skall lyckas med våra ambitioner om att vara en pålitlig, ansvarstagande, neutral och rättvis samarbetspartner förväntar jag mig att alla som omfattas av denna uppförandekod läser igenom,
förstår och följer innehållet.

Uppförandekod

”Uppförandekoden är en viktig del av vårt dagliga
arbete och visar de värderingar vi står för.”

Genom uppförandekoden agerar vi tillsammans för att bolaget, hela hamnen och planeten ska må bra. Detta utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling. I kommande avsnitt lyfts målen som är särskilt relevanta för de områden som presenteras

EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hur vi agerar gentemot varandra och vår omvärld har stor betydelse för hur väl vi kan leva upp till bolagets värderingar: samverkan, hållbarhet, innovation och pålitlighet. Denna uppförandekod presenterar vilka förväntningar som finns på varje medarbetares agerande.

Kopplat till de områden som presenteras i kommande avsnitt finns olika riktlinjer och rutiner, där detaljerna beskrivs. Tillsammans med uppförandekoden är dessa dokument styrande och obligatoriskt för varje medarbetare.

FRÅGA DIG SJÄLV I DITT DAGLIGA ARBETE:

 • Är det beslut/den åtgärd jag är på väg att vidta eller ej vidta i enlighet med våra grundvärderingar och etiska regler?

 • Har jag förstått risken med, och eventuella konsekvenser av, mitt handlande?

 • Har jag, vid behov, sökt råd så att jag kan ta ett väl underbyggt beslut?

 • Föregår jag med gott exempel?

 • Har jag övervägt om Göteborgs Hamn AB påverkas?

 • Hur skulle det kännas om den åtgärd/handling som jag vidtar idag hamnar i media i morgon?

Vår verksamhet berör många olika intressenter, såsom ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, media, statliga verk och myndigheter, politiker, allmänheten och övriga samarbetspartners i hamnklustret.   

För att lyckas med vår huvuduppgift – att vara garanten för näringslivets access till hela världen och uppnå vår vision; att vara världens mest konkurrenskraftiga hamn – krävs det att Göteborgs Hamn AB bibehåller en hög grad av trovärdighet och tillit samt att vi är pålitliga och ansvarstagande i kontakten med våra olika intressenter.

Syftet med den här uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att:

 • tydliggöra vilka etiska riktlinjer som Göteborgs Hamn AB står för

 • ge vägledning i viktiga frågeställningar

 • tala om vad som är tillåtet och önskvärt handlande samt slå vakt om våra värderingar (SHIP).

Aktuell lagstiftning och Göteborgs Stads styrning utgör miniminivån och skulle något i uppförandekoden
stå i konflikt med dessa regelverk går de före koden.

Uppförandekoden gäller alla som arbetar inom eller för Göteborgs Hamn AB; styrelse, företagsledning,
anställda, inhousekonsulter och inhyrd personal. Den skall även delas för kännedom i hela hamnens verksamhet, det vill säga den operativa verksamheten som hanteras av andra företag än hamnbolaget.

För att vi skall lyckas med våra ambitioner om att vara en pålitlig, ansvarstagande, neutral och rättvis samarbetspartner förväntar jag mig att alla som omfattas av denna uppförandekod läser igenom,
förstår och följer innehållet.

Digitala publikationer

Ta del av information från Göteborgs Hamn via våra digitala, interaktiva publikationer.
Fullskärm